11 maja 2017

Imprezy biblioteczne w ZS nr 1 w Elblągu

W kwietniu 2017 r. biblioteka szkolna Zespołu Szkół nr 1 w Elblągu zorganizowała i przeprowadziła trzy imprezy adresowane do uczniów szkoły podstawowej. Relacja pań: Marii Klimuk i Hanny Trybińskiej.
Pierwsze wydarzenie to konkurs plastyczny dla uczniów klas 0 - III związany z ustanowieniem 2017 roku - Rokiem Rzeki Wisły. Celem konkursu było między innymi: promowanie czytelnictwa, rozwijanie zdolności plastycznych uczniów, poszerzenie wiadomości o rzece Wiśle, kształtowanie postaw patriotycznych oraz zwrócenie uwagi na problemy ochrony środowiska. Na konkurs "Płynie Wisła, płynie" wpłynęło 47 prac z poszczególnych klas edukacji wczesnoszkolnej. Były to prace, które zostały wytypowane w eliminacjach wewnątrzklasowych i skierowane do finałowego rozstrzygnięcia. Technika prac była różnorodna, wybór najlepszych prac niezmiernie trudny. Jury konkursu po burzliwej naradzie przyznało 18 nagród głównych (miejsca I, II i III) oraz 6 wyróżnień. Wszystkich nagrodzonych uhonorowano podczas uroczystego apelu, gdzie laureatom wręczono nagrody książkowe, a ich prace zostały zaprezentowane na okolicznościowej wystawie.
Drugi konkurs plastyczny związany z tym samym zagadnieniem adresowany był do uczniów klas IV - VI i zatytułowany "Z nurtem Wisły przez Polskę". Cele konkursu były bardzo podobne: promowanie czytelnictwa, pobudzanie wyobraźni i aktywności twórczej uczniów, poszerzenie i utrwalenie wiadomości o rzece Wiśle i jej znaczenia dla kraju, kształtowanie poczucia świadomości narodowej. Na ten konkurs wpłynęły 52 prace z klas czwartych, piątych i szóstych. Technika prac była różnorodna, autorzy starali się wykorzystywać wiele materiałów plastycznych. Jury przyznało 7 głównych nagród i 6 wyróżnień. Nagrody książkowe wręczono uczniom na specjalnym podsumowaniu w bibliotece szkolnej. Ich prace plastyczne zostały wyeksponowane w holu głównym szkoły, gdzie mogli je podziwiać wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz rodzice.

Z kolei w dniach 24.04 - 27.04.2017 r. odbył się w szkole podstawowej Tydzień Głośnego Czytania w ramach ogólnopolskiej akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Uczniowie z klas II i III naszego gimnazjum czytali głośno swoim młodszym kolegom. Przypomnijmy przy okazji niektóre zalety głośnego czytania, które przyświecały nam przed organizacją tego wydarzenia: rozbudzanie ciekawości świata, dalsze budowanie bogatego języka, rozwijanie wyobraźni, ćwiczenie koncentracji i umiejętności słuchania, uczenie myślenia i wartości moralnych, wspólne przeżywanie z bohaterami książek emocjonujących przygód, wyrabianie nawyku czytania i zdobywania wiedzy, przygotowanie do wymagań, jakie stawia nauka w szkole.
Akcja przebiegła w bardzo przyjemnej atmosferze – czytający uczniowie z gimnazjum mieli ogromną satysfakcję z wykonanego zadania, słuchający ich uczniowie szkoły podstawowej – zadowolenie i relaks. Pozytywnym efektem wszystkich działań były wypożyczone książki przez uczniów klas II i III SP, którzy postanowili do końca przeczytać wybrane lektury. Głośnego czytania w tych dniach wysłuchało ok. 250 uczniów. Z tej okazji nauczyciele bibliotekarze skierowali także apel do rodziców i zachęcili ich do systematycznego głośnego czytania swoim dzieciom.


 Dziękujemy za nadesłany materiał!