17 maja 2017

Marzec i kwiecień w bibliotece SP 9 w Gliwicach

O tym, co działo się w marcu i w kwietniu, napisała nam jedna z naszych najaktywniejszych bibliotekarek, pani Beata Wolak ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Gliwicach.
WARSZTATY LITERACKIE
W dniu 5 kwietnia 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 9 w Gliwicach odbyły się warsztaty literackie na podstawie książki ,,Draculcio ma kłopoty”. Poprowadził je przedstawiciel Wydawnictwa ,,Akapit-Press” z Poznania p. Marcin. Warsztaty przeznaczone były dla klas drugich: 2 a i 2b. Pan Marcin czytał fragmenty wyżej wymienionej książki . Uczestnicy odgrywali scenki na podstawie tych fragmentów. Wspólnie pisano ,,dyktando” – na podstawie rysunków dzieci swoim rówieśnikom pokazywały za pomocą gestów zwierzęta. Reszta klasy musiała odgadnąć o jakie zwierzę chodzi. Naśladowano odgłosy postaci zwierzaków występujących w książce. Dzieci bardzo czynnie brały udział w warsztatach chętnie odgrywały scenki na tematy ,,zadane”przez prowadzącego. Organizatorem warsztatów była biblioteka szkolna.

DZIAŁALNOŚĆ KÓŁKA CZYTELNICZEGO
W bibliotece szkolnej w Szkole Podstawowej nr 9 w Gliwicach działa kółko czytelnicze. Na zajęciach jest realizowany m.in. program ,,Poczytajmy”. Członkami kółka są uczniowie klas 5 i 6. W ramach realizacji tego projektu w dniu 3 kwietnia 2017 r. przedszkolakom z prywatnego przedszkola ,,Koszałek”, które znajduje się w pobliżu naszej szkoły, książki Grzegorza Kasdepke

19 kwietnia 2017 r. odwiedziliśmy Przedszkole Miejskie nr 31 w Gliwicach, gdzie czytaliśmy grupie ,,Ekoludków” dyskutowaliśmy o przeczytanych fragmentach książek. Członkinie kółka zadawały dzieciom pytania związane z przeczytanym tekstem. Rozdano również słodkie nagrody za udział w konkursie na ilustrację do książki ,,Przygody Kuby i Buby”. Wszyscy autorzy rysunków otrzymali pamiątkowe dyplomy.  
W dniu 10 kwietnia 2017 r. Dziewczynki z kółka czytelniczego odwiedziły redakcję ,,Dziennika Zachodniego”, gdzie zapoznały się z tajnikami warsztatu dziennikarskiego, zadaniami reportera, poznały program do układania poszczególnych stron gazety w postaci elektronicznej.
W arkana zawodu dziennikarza wprowadziła dziecipani Marlena Polok- Kinn. – (redaktor gazety) . Spotkanie zakończyło się zrobieniem wspólnego zdjęcia na tle ,,ścianki”, które ukazało się w dotatku do gazety w dniu 21 kwietnia 2017 r. Wycieczkę do gazety zorganizowała p. Beata Wolak - opiekun koła. Zdjęcie z wizyty można także oglądać na stronie internetowej szkoły.

WYSTAWA ,,PROJEKT PISANKI”
W kwietniu biblioteka szkolna SP9 w Gliwicach ogłosiła konkurs plastyczny dla klas 2-3 konkurs plastyczny ,,Projekt pisanki”. Na konkurs wpłynęło ok. 30 prac wykonanych różnymi technikami plastycznymi. Były to wyklejanki z bibuły, papieru , rysunki wykonane farbami , kredkami. Prace można było oglądać na wystawie koło biblioteki szkolnej.