5 czerwca 2017

II Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy w Gdańsku

Biblioteki Szkolne Online były patronem medialnym II Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego zorganizowanego przez Gimnazjum nr 29 w Gdańsku
Tegoroczne motto konkursu, którego organizatorem było Gimnazjum nr 29 z Gdańska, brzmiało „Rok Wolontariatu”. Jego ideą była promocja czytelnictwa, jak i postaw społecznych, charytatywnych. Uczniowie szkół podstawowych musieli się wykazać znajomością takich powieści jak: Ida Sierpniowa i Język Trolli, natomiast szkół gimnazjalnych – Poczwarki oraz Oskara i pani Róży.


Konkurs przebiegał w dwóch etapach:
- pisemnym – uczniowie, konkretnego dnia w swoich szkołach, rozwiązywali test przygotowany przez organizatorów /6.04./,
- ustnym – zakwalifikowani uczniowie odpowiadali na pytania oraz wykonywali zadania w szkole organizującej konkurs, etap kończył się wręczeniem nagród /24.05./.
W sumie do konkursu przystąpiło 97 uczniów z 21 pomorskich szkół (Gdańsk, Gdynia, Przywidz, Kaliska), do II etapu zakwalifikowało się 30 z nich. Oto nagrodzeni:
I miejsce ZUZANNA CICHOCKA /SP 20 Gdynia/
II miejsce MARTA KACZOROWSKA /GIM. 7 Gdańsk/
III miejsce MARTA NAPIÓRKOWSKA /GIM. 29 Gdańsk/
III miejsce AGATA POPEK /SP 84 Gdańsk/
Wyróżnienia
JAKUB KOSMALA /SP 49 Gdańsk/
MAJA ROKITA /SP 20 Gdynia/ 
Nagrodzeni wykazali się dużą znajomością wybranych powieści, wysoką kulturą słowa – to po prostu, wytrawni czytelnicy! Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy miłych kolejnych książek. Bądźmy zaczytani :)
O oprawę organizacyjną oraz słodki poczęstunek dla gości zadbali Wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu Gimnazjum nr 29. 
Sponsorem nagród byli: sieć księgarń Matras oraz wydawnictwo Nowa Era. Patronat medialny nad konkursem objął portal Biblioteki Szkolne Online.

W jury konkursu zasiadały nauczycielki z Gimnazjum nr 29 – p. A. Łukasiewicz oraz p. M. Zauliczna, całość prac koordynowała p. A. Kłopotowska.

Relacja Pani Agnieszki Kłopotowskiej.
Dziękujemy!