5 czerwca 2017

Konferencja bibliotekarzy i polonistów w Polanicy – Zdroju

9 maja w Szkole Podstawowej nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy Zdroju w ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek odbyła się konferencja nauczycieli bibliotekarzy i polonistów. Relacja Pani Anny Stępek - pomysłodawcy i koordynatora.

„Czytajmy, bo czytanie jest drugim życiem” 

Józef Ignacy Kraszewski
Włączając się w obchody Ogólnopolskiego Święta Bibliotek, 9 maja 2017 roku, zaprosiliśmy do naszej szkoły bibliotekarzy i polonistów z powiatu kłodzkiego na Konferencję, której temat przewodni brzmiał „Biblioteki szkolne – nauka, zabawa, relaks”.

Udział w Konferencji w Polanicy-Zdroju wpisał się doskonale w realizację zadań oświatowych, które w tym roku, w sposób szczególny, są realizowane w szkołach i zakładają upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.Konferencja udała się wyśmienicie. Przyjechało 35 pań z całego powiatu kłodzkiego i z Wrocławia.

Rozpoczęliśmy od części oficjalnej w holu szkoły. Goście zobaczyli występy uczniów – Chór Szkoły Podstawowej nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy-Zdroju oraz Zespół Taneczny Szkół Stowarzyszenia „Edukator” w Polanicy-Zdroju. Wspaniale zaprezentowały swoje konkursowe wiersze przedszkolaki z Przedszkola Publicznego nr 1 w Polanicy-Zdroju – Natalia Hylińska i Jan Jasiński. Konferencję oficjalnie otworzyli pan dyrektor Dariusz Kłonowski i zastępca Burmistrza Polanicy-Zdroju pan Dariusz Kupiec.

Następnie, uczestniczki Konferencji przeszły do sali wykładowej, gdzie zapoznały się z dwoma wystąpieniami: „Stare i nowe funkcje bibliotek szkolnych” pani profesor Bogumiły Staniów - prodziekana ds. dydaktyki Wydziału Filologicznego, kierownika Zakładu Bibliotekoznawstwa w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz „Kamishibai, teatr ilustracji – jak pracować z tekstem?” pani mgr Beaty Malentowicz - nauczyciela bibliotekarza, trenera edukacji medialnej, certyfikowanego organizatora wspomagania, pracownika Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu.
W przerwie wystąpień panie miały okazję wymienić uwagi, podzielić się pomysłami, wymienić doświadczeniem w pracy z czytelnikiem.
Konferencję zakończyła multimedialna prezentacja pani Anny Stępek – bibliotekarza polanickiej „dwójki” – pod tytułem „Czytająca Polanica”, prezentująca zdjęcia z wydarzeń czytelniczych, które, na przestrzeni kilku ostatnich lat, miały miejsce w naszym mieście. Uczestnicy Konferencji mogli zobaczyć, że wszystkie w placówki oświatowe, a także instytucje kultury, z wielką pieczołowitością promują czytelnictwo w naszym pięknym mieście. Autorka składa podziękowania Dyrekcjom i Nauczycielom szkół i przedszkoli, a także Dyrekcjom i Pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej i Teatru Zdrojowego – Centrum Kultury i Promocji za przekazane materiały.

Jako współorganizator Konferencji, dyrektor Powiatowego Centrum Doradztwa i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Kłodzku, pani Dorota Ręczkowska, razem z gospodarzem spotkania, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy-Zdroju, panem Dariuszem Kłonowskim, uroczyście wręczyli certyfikaty bibliotekarzom uczestniczącym w Konferencji.

Szczególne podziękowania, pan dyrektor Dariusz Kłonowski i bibliotekarz pani Anna Stępek, na ręce obecnej na Konferencji pani Iwony Gajdy, złożyli pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej w Polanicy-Zdroju za wieloletnią współpracę w upowszechnianiu czytelnictwa i rozwijaniu kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy-Zdroju.
W zmieniającym się dynamicznie świecie, w nowej szkolnej rzeczywistości, przed bibliotekami otwierają się zupełnie inne możliwości. Trzeba o nich mówić na spotkaniach takich jak nasze, a potem realizować w każdej szkolnej placówce oświatowej.

Ciągłe przypominanie młodym ludziom, że książka istnieje, zaspokaja potrzeby i wypełnia niezwykle istotne funkcje, to rola nie tylko nas, miłośników książek, bibliotekarzy i polonistów, ale wszystkich nauczycieli, wychowawców i oczywiście rodziców. Starajmy się nieustannie odkrywać przed młodym człowieka możliwości kryjące się w książkach.

„Ważne, żeby działać, wystąpić z inicjatywą, dobrze i aktywnie pracować, nie bać się prezentacji efektów i próbować …. z nadzieją, że zostanie się dostrzeżonym.” Bibl. w Szk. 2007/10 s.3

Wszystkim moim koleżankom bibliotekarkom, życzę niewyczerpanej chęci do działania, wytrwałości w realizacji celów i radości jaką daje kontakt z książką i praca z dziećmi.

W imieniu swoim i Dyrekcji Szkoły dziękuję za odwiedzenie naszej placówki, miłe słowa i do zobaczenia.
Dziękujemy za relację!