8 czerwca 2017

Z legendą wzdłuż Wisły

Relację z obchodów Tygodnia Bibliotek w Szkole Podstawowej w Mystkowie nadesłała do nas p. Lidia Wyrzykowska:
Włączając się w obchody Tygodnia Bibliotek 11 maja 2017 roku w Szkole Podstawowej w Mystkowie odbyła się uroczystość zatytułowana „Z legendą wzdłuż Wisły”. 22. 06. 2016 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2017 - Rokiem Rzeki Wisły. Impreza łącząc te dwie okoliczności skierowana była do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Baboszewo i miała na celu: ukazanie roli Wisły w kształtowaniu się polskiego społeczeństwa w różnych wymiarach; kształtowanie postaw patriotycznych; poznanie legend: "Podanie o Wiśle", "O smoku wawelskim", "Syrenka", "Toruńskie pierniki", "Lwy z gdańskiego ratusza", promocję czytelnictwa i biblioteki.

Oprócz pięknego przedstawienia pt. „Legenda o powstaniu Wisły”, przygotowanego przez uczniów kl. II i III, dzieci ze szkół z gminy Baboszewo przystąpiły do konkursów recytatorskich dla dzieci przedszkolnych (5 i 6-latki); konkursu plastycznego dla kl. III; konkursu wiedzy o Wiśle dla kl. IV i V; konkursu krasomówczego dla kl.VI.
Dziękujemy i gratulujemy wszystkim dzieciom, które rywalizowały w konkursach, opiekunom za wspaniałe przygotowanie swoich wychowanków, Radzie Rodziców ze Szkoły Podstawowej z Mystkowa za pyszny poczęstunek oraz sponsorom za fundusze na nagrody.

A my dziękujemy za nadesłaną relację!