12 czerwca 2018

Międzyszkolny konkurs o Tadeuszu Różewiczu w SP9 w Gliwicach


Dnia 10 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej Nr 9 w Gliwicach odbył się Międzyszkolny Konkurs o Tadeuszu Różewiczu - VI Konkurs z cyklu Historia Gliwic. Sławni Gliwiczanie.
W konkursie uczestniczyło 6 szkół podstawowych. Każda szkolna drużyna składa się z dwóch uczniów klas 6-7. Reprezentacje przygotowały prezentację multimedialną dotyczącą życia i działalności Tadeusza Różewicza. 
Uczestnicy musieli wykazać się dokładną wiedzą o życiu i twórczości tego znanego poety, dlatego też pisali test wiedzowy dotyczący życiorysu Różewicza. Zawodnicy rozwiązywali na czas: rebus na temat wiersza ,,List do Ludożerców” oraz krzyżówkę o tym sławnym gliwiczaninie. 
Zadanie niespodzianka polegało na narysowaniu plakatu na temat utworu Tadeusza Różewicza ,,Listu do Ludożerców”. Na koniec odbył się pokaz najlepszych prezetacji o tym znanym polskim poecie. Turniej wygrywała szkoła, która uzyska największą iczbę punktów za poszczególne etapy. 
Turniej przygotowały panie: Marzena Bach-Cepok (nauczyciel j.polskiego), .Edyta Krasińska( nauczyciel j. polskiego), Edyta Stanisławska-Cudak ( nauczyciel informatyki), oraz Beata Wolak (nauczyciel-bibliotekarz). Nagrody ufundowała Rada Rodziców oraz pani Dyrektor.
Oto laureaci konkursu: 
I miejsce: 
Szkoła Podstawowa nr 39 (Amelia Mroczel, Mateusz Męcik) 
Szkoła Podstawowa nr 9 (Aleksandra Ratecka, Michalina Zając) 
II miejsce 
Szkoła Podstawowa nr 23(Ewa Danikiewicz, Zofia Początek) 
III miejsce 
Szkoła Podstawowa nr 28 (Aleksandra Rozkrut, Marek Krasowski) Relacja - pani Beata Wolak