19 lutego 2020

Dzień Bezpiecznego Internetu

Do grona aktywnych bibliotek współpracujących z nami czyli Bibliotekami Szkolnymi Online  dołącza biblioteka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, Technikum nr 1 Ekonomiczne. Relację nadesłała Pani Izabela Stefańska - serdecznie witamy!11 lutego 2020 roku odchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. Z tej okazji w szkolnej bibliotece odbyły się warsztaty dla klas I, na których uczniowie zdobywali umiejętność poruszania się w gąszczu wiadomości publikowanych w Internecie i wiedzę jak nie dać się zmanipulować informacji. Na początku zajęć uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy, najpierw przedstawiciele grupy pierwszej mieli powiedzieć o sobie dwa zdania: jedno prawdziwe, drugie fałszywe. Grupa druga musiała odgadnąć, co jest prawdą a co nie. Później nastąpiła zmiana. Po ćwiczeniu dyskutowaliśmy na temat tego, co pomagało w weryfikacji informacji (mimika, znajomość danej osoby, możliwość dopytania) a co utrudniało zadanie.


W dalszej części warsztatów nastąpiło pokazanie uczniom jaką liczbą: zdjęć, zapytań i wiadomości są bombardowani w ciągu minuty. Rozmawialiśmy o tym, czy łatwo jest weryfikować prawdziwość informacje w Internecie. Po dyskusji nastąpiło kolejne ćwiczenie. Uczniowie dostali karty pracy, na których znajdowały się same nagłówki wiadomości. Musieli zaznaczyć, czy są prawdziwe czy fałszywe. Następnie musieli wykonać to samo zadanie na quizzerze, z tą różnicą że oprócz nagłówków mieli również kawałek tekstu. Zadanie okazało się dość skomplikowanie. Zaczęliśmy rozmawiać na temat tego, czym jest manipulacja, dlaczego tak łatwo dajemy się nabrać, kto korzysta na manipulacji. Zastanawialiśmy się, czy fake newsy są szkodliwe, czy można je akceptować. Staraliśmy się wymyślić, w jaki sposób weryfikować to co pojawia się w sieci. Aby ułatwić uczniom zadanie, po dyskusji omówiłam TEST CRAAP"a- popularny system oceny wiarygodności informacji. Na koniec zajęć uczniowie dostali do przeczytania artykuły i na podstawie wcześniej zdobytej wiedzy, pracując w grupach , zastanawiali się, która wiadomość/ tekst jest prawdziwy, a który nie. Z czym poradzili sobie prawie w 100%.


Dziękujemy za relację