ZASADY PUBLIKACJI

1. Naszą stronę prowadzimy społecznie, ma ona charakter niekomercyjny, nie zamieszczamy na niej płatnych reklam oraz nie płacimy autorom za nadsyłane materiały.

2. Wszelkie materiały należy nadsyłać pod adresem: biblioteki-szkolne@wp.pl

3. W każdej przesłanej wiadomości należy podać: imię, nazwisko, miejscowość i nazwę szkoły.

4. Tekst, opisujący wydarzenie, należy wysłać w załączniku lub w treści wiadomości. Nie należy: formatować tekstu, używać ozdobnych czcionek, pisać całego tekstu wielkimi literami.

5. Zdjęcia należy przesyłać jako załącznik do wiadomości e-mail, w formacie jpg. Liczba zdjęć w ramach jednej relacji nie może przekraczać 10. Zdjęcia powinny być dobrej jakości i poprawnie ustawione.

6. Osoby nadsyłające materiały zobowiązane są podać źródło, z którego dane materiały pochodzą oraz ich autorstwo. Jednocześnie zobowiązują się nie nadsyłać materiałów, które naruszają prawa do wizerunku i prawa autorskie osób trzecich. W przeciwnym razie ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszyły.
Nie ponosimy odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez osoby nadsyłające materiały.

7. Nadesłanie materiałów jest jednoznaczne ze zgodą na ich publikację na stronie "Biblioteki Szkolne Online" oraz na odpowiedniku strony na Facebooku.

8. Zastrzegamy sobie prawo do redagowania nadesłanych tekstów, wyboru zdjęć i zmiany tytułów oraz prawo do publikacji materiałów w ustalonym przez nas czasie i kolejności, a także do odrzucania materiałów uznanych przez nas za nieprzydatne.

9. Osoby nadsyłające materiały do publikacji na stronie "Biblioteki Szkolne Online" oraz na odpowiedniku strony na Facebooku oświadczają, że w pełni akceptują niniejsze zasady.