22 października 2015

Zniknięcie kroniki Długosza

Jednym z wielu zadań nauczycieli bibliotekarzy jest przygotowywanie szkolnych uroczystości. Pani Marta Korzynek przysłała nam relację ze Święta Szkoły, w którego organizację była zaangażowana. W tym roku uczniowie sandomierskiego Collegium Gostomianum wyruszyli śladami Jana Długosza.
 Hieronimki
30 września 2015 r. odbyła się kolejna edycja szkolnego święta pod hasłami:
- „Śladami Jana Długosza po Sandomierzu „,
- „Ratio studiorum nowoczesny styl nauczania i wychowania”.

W części naukowej Piotr Ławrowski z Muzeum Okręgowego w Sandomierzu przybliżył życie i działalność Jana Długosza, a uczniowie klasy II a,w pięknych strojach z epoki, czytali fragmenty "Kronik" Jana Długosza.
Pani Dyrektor Barbara Tęgiewicz wygłosiła referat "Ratio studiorum – nowoczesny styl nauczania i wychowania", a ks. dr hab. Jacek Łapiński wykład na temat filozofii przyrody.
Po części naukowej uczniowie klasy I f, należący do Teatru Szkolnego Collegium Gostomianum, wystawili sztukę pt. „Zniknięcie kroniki Długosza”.
 
  Dzięki współpracy ze środowiskiem lokalnym zorganizowana została wystawa, na której zaprezentowano starodruki autorstwa Jana Długosza i reprint Kodeksu Baltazara Behema z XVI wieku.