16 lutego 2016

Z Brzechwą na wesoło

Zapraszamy na kolejną relację z imprezy czytelniczej ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie. Konkurs czytelniczy dla klas trzecich „Z Brzechwą na wesoło”
Biblioteka szkolna zorganizowała w dniu 8.01.2016 r. konkurs czytelniczy dla klas trzecich „Z Brzechwą na wesoło”. Konkurs miał formę turnieju i składał się z trzech etapów.
  • I etap – uczniowie w grupach losowali pytania i po wspólnej naradzie udzielali na nie odpowiedzi.
  • II etap – każda drużyna miała za zadanie uzupełnić fragmenty wierszy odpowiednimi wyrazami.
  • III etap – przedstawienie mimiką i gestem wierszy Jana Brzechwy.


Przedstawiciel każdej z drużyn losował tytuł wiersza. Następnie za pomocą gestów, opowiadał treść wiersza swojej grupie, która miała odgadnąć jego tytuł. Do ogólnej punktacji dołączono również punkty przyznane przez komisję za plakaty wykonane przez wszystkie drużyny. Plakaty miały zachęcać uczniów klas I-III do przeczytania książki „Brzechwa dzieciom”. Dzieci wykazały się bardzo dobrą znajomością utworów Jana Brzechwy, a rozgrywkom towarzyszyła świetna zabawa.
Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców.Relację nadesłały do nas panie: Teresa Nowak i Kamila Grzelczak
Dziękujemy!