23 marca 2016

Nowi czytelnicy w Czaplinku

I jeszcze jedna relacja z Czaplinka. Tym razem o uroczystości pasowania na czytelnika.
W dniach 25-26 .02. 2016r. w Bibliotece Szkoły Podstawowej w Czaplinku zorganizowano spotkania czytelnicze dla uczniów klas I połączone z uroczystym pasowaniem na czytelników biblioteki. Pasowanie na czytelnika na stałe wpisało się do kalendarza szkolnych imprez. To również ważne wydarzenie w życiu szkolnym pierwszoklasistów. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy książka została zepchnięta na drugi plan przez telewizję i komputer, należy promować czytelnictwo, które ma duży wpływ na rozwój mowy i myślenia dzieci.

W trakcie bibliotecznego spotkania zapoznano przyszłych czytelników
z książkami – nowościami zakupionymi w ramach programu „Książki naszych marzeń”. Uczniowie z Kółka artystycznego działającego przy bibliotece przedstawili swoim młodszym kolegom bardzo wymowną i pouczającą scenkę na temat zachowania się
w bibliotece. Dzieci poznały też regulamin i zasady jakie obowiązują w czytelni oraz zrozumiały potrzebę szanowania książek. Po wysłuchaniu wiersza J. Huszczy „Skarga książki” wspólnie zredagowaliśmy tzw. Księgę mądrości czyli listę życzeń książki – próśb o dobre traktowanie. Za sprawą zagadek uczniowie zdali mały test ze znajomości bajek i występujących w nich postaci. W ten oto sposób udowodnili , że zasłużyli na miano czytelnika, po czym złożyli uroczyste przyrzeczenie, a w prezencie otrzymali pamiątkowe zakładki.
 Za relację dziękujemy pani Bogusi Fredyk