11 marca 2016

Przegląd Słowa w Przygodzicach

Relacją ze znakomitej imprezy czytelniczej, integrującej społeczność szkolną, władze samorządowe i środowisko lokalne, debiutuje u nas biblioteka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach. Gratulujemy pomysłu!
Słowo pisane, recytowane i czytane – to trzy kategorie I Przeglądu Słowa, który miał miejsce 3 marca 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach. Jest to data znaczaca, ponieważ jest to Dzień Pisarza, czyli święto tych, którzy stworzyli dzieła literackie. Hasłem przewodnim konkursu były słowa Ludwika Sztyrmera „Powiedz mi, o czym kto marzy, a określę ci jego charakter”. Pomysłodawcą projektu jest Justyna Ligocka – nauczyciel bibliotekarz ZSP CKU w Przygodzicach. Jest to kolejne działania promujące czytelnictwo wśród uczniów. Przegląd został objęty honorowym patronatem przez Starostę Powiatu Ostrowskiego, Wójta Gminy Przygodzice oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju Powiatu Ostrowskiego działające przy ZSP CKU w Przygodzicach. W imprezie wzięło udział 11 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.


Na imprezie gościli: Paweł Rajski Starosta powiatu ostrowskiego, Krzysztof Rasiak - wójt gminy Przygodzice, Robert Kaczmarek dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach, Wiesława Muzyka i Pani Maria Zawidzka przedstawicielki Stowarzyszenia Absolwentów ZSP CKU Przygodzice oraz Zenon Walczak przedstawiciel Rady Rodziców przy ZSP CKU w Przygodzicach.
Hasło, które towarzyszy I Przeglądowi Słowa, doskonale wkomponowuje się w dzisiejsze czasy. Mamy różnego rodzaju marzenia dotyczące szkolnictwa, szpitala i innych działań. Niektóre z nich już się spełniły, inne spełnia się zapewne niebawem. Dziękuję za zorganizowanie przedsięwzięcia, które rozwija u młodych ludzi ich pasje i zainteresowania twórcze. I mam nadzieję, że ten właśnie I Przegląd Słowa będzie początkiem kolejnych. – powiedział Starosta Ostrowski Paweł Rajski

Przegląd przeznaczony był dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i miał na celu: popularyzowanie twórczości dotyczącej motywu marzenia, rozwijanie zainteresowań poezją i prozą, a także zdolności recytatorskich, interpretacyjnych i poetyckich, zachęcanie do występowanie na scenie, do pisania poezji i czytania interpretacyjnego, uczenie zdrowej rywalizacji w przyjaznej atmosferze oraz spędzanie czasu wolnego w sposób twórczy.
Cieszę się, że w mojej szkole dzieje się tak wiele imprez, które promują ją nie tylko w powiecie ostrowskim, ale i poza. ZSP CKU w Przygodzicach rozwija pasje związane z tematyką wojskową, policyjną, rolniczą, ale i również kulturalną – powiedział Dyrektor ZSP CKU w Przygodzicach Tomasz Gulinski

Recytacja i czytanie interpretacyjne oceniane były przez: Aleksandrę Kiełb-Szawułę – pracownika Ostrowskiego Ośrodka Kultury, Małgorzatę Juda-Mieloch - pracownika Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu oraz Honoratę Maciejewską – przedstawiciela Młodzieżowego Domu Kultury w ostrowie Wlkp.

Natomiast w skład jury oceniającego pisanie wierszy wchodził Bolesław Grobelny – ostrzeszowski poeta regionalny oraz Katarzyna Rynkowska – ostrowianka nominowana w Plebiscycie na Młody Talent Ostrowa Wlkp. 
Za relację dziękujemy pani Justynie Ligockiej