12 marca 2016

Zakochaj się w książce - sieć współpracy nauczycieli

Zachęcając nauczycieli do korzystania ze spotkań sieci współpracy, zapraszamy na relację z jednego z nich, odbywającego się w Toruniu:
Jesienią 2015 r. ruszyła w Toruniu sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych pod nazwą "Zakochaj się w książce", zorganizowana przez CKU Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, a jej koordynatorem jest metodyk nauczycieli języka polskiego - p. Jolanta Kusznirenko. Sieć skupia nauczycieli bibliotekarzy, także z Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu, nauczycieli języka polskiego, historii i innych.
Jej celem jest:

- zarażać książką,
- poznawać różne sposoby zarażania książką,
- dzielić się doświadczeniem w zarażaniu książką,
- poszerzać grono zarażonych ;)
  czyli:
  • upowszechniać czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży,
  • dzielić się wiedzą i doświadczeniem wśród nauczycieli różnych przedmiotów i z różnych szkół,
  • podejmować zadania rozwijające kompetencje czytelnicze dzieci i młodzieży,
  • poznawać nowe formy pracy z książką poprzez głoszenie dobrych praktyk.
 

Uczestnicy sieci spotykają się cyklicznie co kilka tygodni, w godzinach popołudniowych. Podczas spotkań przedstawiane są różnorodne materiały: scenariusze lekcji, prezentacje multimedialne, zapisy elektroniczne zajęć z uczniami i inne, które pokazują, w jaki sposób i jakimi metodami zachęcamy do czytania tekstów literackich. Zastanawiamy się nad tym:
- jak zadbać o motywację uczniów, by czytali książki w całości? 
- jak zadbać o rzetelne sprawdzanie znajomości lektur, motywujące uczestników do przeczytania ich w całości?
- jak dobierać i omawiać lektury w taki sposób, aby były dla uczniów atrakcyjne i zachęcały do czytania ich w całości? 
- dlaczego właściwie zależy nam na tym, żeby uczniowie czytali książki w całości? 
- jak pomagać uczniom w krytycznym ocenianiu i porządkowaniu zdobywanej wiedzy, aby łatwiej im było uniknąć chaosu spowodowanego przez równoczesne czerpanie informacji z różnych źródeł? 
Planowane są także konferencje poświęcone czytelnictwu dzieci i młodzieży, a także proponowane są inne formy samokształcenia nauczycieli: webinaria,  miejskie gry czytelnicze z wykorzystaniem mapy, spotkania konsultacyjne. Jednocześnie materiały ze spotkań ukazują się na platformie Moodle, gdzie, po założeniu konta i zalogowaniu się, w każdej chwili można zajrzeć lub zamieścić interesujące informacje.
Polecam udział w takich spotkaniach :)
Izabela Kamińska-Smolarek
nauczyciel bibliotekarz /Gimnazjum nr 21 w Toruniu