11 kwietnia 2016

Prof. Anna Sobolewska w Collegium Gostomianum

W poprzedniej relacji nadesłanej do nas wkradł się błąd w treści, dlatego załączamy już poprawną relację przysłaną do nas przez Panią Martę Korzynek z I LO Collegium Gostomianum w Sandomierzu.
W ramach współpracy z Muzeum Okręgowym w Sandomierzu 16 marca 2016 r. gościliśmy w naszej szkole panią prof. Annę Sobolewską, wybitną eseistkę, krytyka i historyka literatury, pracownika naukowego Instytutu Badań Literackich i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tematem spotkania było „Życiopisanie Mirona Białoszewskiego".


W spotkaniu brali udział: klasa 1b, 1c, 2a, 3d, 3e, Pan Piotr Ławrowski, pracownik Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, Pani Agnieszka Białousz, Pani Agnieszka Kunys – Łukawska, Pani Bożena Myl – Ciszkiewicz, Pani Marta Korzynek.