7 kwietnia 2016

Książki naszych marzeń

Wiele problemów, wiele niejasności, dylematów mają nauczyciele bibliotekarze z realizacją, dokumentowaniem i opisywaniem swych działań podejmowanych w ramach realizacji programu "Książki naszych marzeń". Wymiana doświadczeń okazuje się bardzo przydatna.
W dniu 16 marca 2016 w Zespole Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie odbyło się spotkanie dla nauczycieli bibliotekarzy szkół podstawowych poświęcone programowi rządowemu Książki Naszych Marzeń, zorganizowane przez p. Sylwię Jaguszewską, nauczyciela bibliotekarza. 
Zaproszeni goście: p. Marta Kostecka, bibliotekarz z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, p. Regina Czekała, nauczyciel bibliotekarz z Biblioteki Pedagogicznej w Szczecinie oraz przybyli nauczyciele bibliotekarze dyskutowali na temat sposobów realizacji wymogów rządowego programu w bibliotekach szkolnych. Dyskusja ta okazała się bardzo dobrą wymianą informacji.
Oprac. Sylwia Jaguszewska,  nauczyciel bibliotekarz