22 kwietnia 2016

W Bolesławcu się dzieje!

Sprawozdanie z bogatej działaności biblioteki szkolnej w ZSOiZ w Bolesławcu przesłały nam Panie Sylwia Czernatowicz i Aneta Antczak.
07 kwietnia 2016 roku w czytelni odbyło się spotkanie podsumowujące działania Biblioteki Szkolnej ZSOiZ w Bolesławcu oraz akcję czytelniczą „1050 sekund na 1050-lecie chrztu Polski”. Jako pierwszy głos zabrał Pan Paweł Domzalski, który przypomniał, że we wrześniu 2015 roku Minister Edukacji Narodowej ustanowiła rok szkolny 2015/2016 Rokiem Otwartej Szkoły. – Otwarta szkoła to taka, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport, środowiska lokalne. Potrafi korzystać z tego, co ją otacza – mówiła wówczas szefowa MEN, która ustaliła kierunki realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2015/2016. Jednym z nich jest: Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu bardzo aktywnie włączyła się w realizację tego zadania. Od września 2015 do kwietnia 2016 zorganizowała szereg inicjatyw. Następnie Panie Aneta Antczak i Sylwia Czernatowicz przedstawiły dotychczasowe działania Biblioteki Szkolnej w bieżącym roku szkolnym.


Zorganizowano:
 • 4 lekcje otwarte w ramach ogólnopolskiej kampanii Wydawnictwa „Operon”- JA CZYTAM prowadzone przez pana Pawła Domzalskiego,
 • 8 akcji czytelniczych (np. Narodowe czytanie „Lalki” Bolesława Prusa; Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania,
 • 4 spotkania autorskie,
 • 9 dużych wystaw w czytelni,
 • 9 wyjść do kina i teatru w ramach edukacji filmowej i teatralnej
 • 28 konkursów, w tym konkursy ogólnopolskie
  19 GRUDNIA 2015 roku została utworzona przez Pana Pawła strona Biblioteki Szkolnej: http://bibliotekazsoiz.blogspot.com/ oraz fanpage na Facebooku
  55 gazetek (w tym również gazetek wirtualnych na stronie Biblioteki)

Już w przyszłym tygodniu Czytelnia zmieni wystrój, ponieważ zbliża się 400 rocznica śmierci Williama Szekspira. Ostatni zatem tydzień obecnego wystroju poświęcamy obchodom przypadającej 14 kwietnia 2016 roku 1050 rocznicy przyjęcia przez Polskę chrztu i początków Państwa Polskiego. W czytelni Biblioteki Szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu w styczniu 2016 roku zaprezentowano widoczną tu wystawę przedstawiającą Polskę pierwszych Piastów. Została ona podzielona na kilka segmentów:

 1. „Poczet królów bałwochwalców”, czyli wizerunki książąt i władców legendarnych.Królowie i książęta mniej znani oczami Szymona Kobylińskiego.
 2. Dziejopisarstwo polskie, czyli Kroniki od Galla Anonima po wiek XX.
 3. Historia z alkowy, czyli władca też człowiek…
 4. Książki i zabawne, kolorowe karykatury przedstawiające sylwetki Piastów.Denary, czyli pierwsze polskie monety
Przez trzy miesiące towarzyszyły tej wystawie liczne konkursy plastyczne, literackie oraz dotyczące stworzenia prezentacji multimedialnych m.in. :
 • „Jubileusz chrztu Polski 966–2016. Bądźcie wierni łasce chrztu świętego”
 • konkurs na wiersz i esej związany z jubileuszem chrztu Polski
 • KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ „1050 rocznica chrztu Polski

Podsumowując wydarzenia upamiętniające 1050 lat Polski zaproponowaliśmy w tym tygodniu czytanie książek historycznych, tekstów źródłowych, Kronik Polski dotyczących początków naszego kraju „1050 sekund na 1050-lecie chrztu Polski”. 1050 sekund, czyli dokładnie 17 i pół minuty wspólnej lektury.
Relacja: panie Sylwia Czernatowicz i Aneta Antczak.
Dziękujemy!