23 czerwca 2016

Czy rzeczywiście "dziwny jest ten świat"?

Gimnazjum nr 1 w Lubinie ma swojego patrona. Jest nim Czesław Niemen. Zapraszamy na relację z konkursu zorganizowanego przez szkolną bibliotekę w ramach działań związanych z nadaniem szkole imienia.
Od dnia 12 maja 2016 roku patronem naszego gimnazjum został Czesław Niemen – wybitna osobowość w świecie polskiej muzyki. Uroczystość nadania imienia szkole miała nietuzinkowy charakter. Gościem honorowym była sama Małgorzata Niemen – żona artysty. Dokonując wyboru Czesława Niemena na patrona, wpisaliśmy się w poczet 7 szkół noszących jego imię. Biblioteka szkolna aktywnie włączyła się w prace związanie z organizacją imprezy przygotowując wystawy: „Czesław Niemen zapisane w kadrze”,  „Czesław Niemen - dyskografia” oraz organizując Międzyszkolny Konkurs Literacki „Dziwny jest ten świat...”, inspirowany twórczością tego wybitnego artysty.

 

W związku z uroczystością nadania Gimnazjum nr 1 w Lubinie imienia Czesława Niemena, biblioteka szkolna wraz z nauczycielem j. polskiego p. Agnieszką Gorczycą zorganizowała międzyszkolny konkurs literacki pod hasłem „Dziwny jest ten świat …”, inspirowany twórczością tego wybitnego  polskiego artysty. Celem konkursu było: rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży, kształtowanie wrażliwości na słowo poetyckie, rozwijanie twórczego i oryginalnego działania uczniów, propagowanie dorobku artystycznego wybitnego muzyka. Dnia 30 maja br. w siedzibie naszego gimnazjum nastąpiło podsumowanie I edycji konkursu, naszymi gośćmi byli uczniowie laureaci i wyróżnieni oraz ich nauczyciele opiekunowie. Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Czesława Niemena, pan Wiesław Bartoszewicz, wręczył uczestnikom dyplomy oraz nagrody: książki i płyty z muzyką wybitnego artysty, naszego patrona.
Na konkurs wpłynęły prace 43 autorów, w kategoriach szkoła podstawowa – 12 prac, gimnazjum - wiersz własny – prace 11 autorów, praca prozą/epicka – 20. Jury miało nie lada problem, ponieważ wśród nadesłanych prac były piękne, dojrzałe, poruszały serca, dostarczyły wielu wzruszeń poprzez zadumę autorów nad współczesnym światem i człowiekiem oraz dociekliwość obserwacji i dojrzałość sądów. Prace laureatów i uczniów wyróżnionych zostały umieszczone w tomiku literackim. Został on wręczony pani Małgorzacie Niemen podczas uroczystości nadania szkole imienia Czesława Niemena.
Kategoria: szkoła podstawowa – „Mimozami jesień się zaczyna …” – moja ulubiona pora roku słowem malowana – opis:
I miejsce – ALICJA IDKOWIAK - Szkoła Podstawowa nr 7 (Zespół Szkół Sportowych)
II miejsce – RADOSŁAW GÓRZYŃSKI – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Integracyjnych – najmłodszy uczestnik konkursu, jest uczniem IV klasy
III miejsce – MALINA KUŹNIK – Szkoła Podstawowa nr 7 (Zespół Szkół Sportowych)
Kategoria: gimnazjum – „Dziwny jest ten świat…” – Twoje refleksje na temat współczesnego świata i człowieka – wiersz własny
I miejsce – NATALIA HERDA – Salezjańskie Gimnazjum im. błogosławionego Dominika Savio
II miejsce – DOMINIKA TATARYNOWICZ – Gimnazjum nr 2 (Zespół Szkół Sportowych)
III miejsce – WOJCIECH MAĆKÓW – Gimnazjum nr 1 im. Czesława Niemena
Przyznano też dwa wyróżnienia:
PAULA MALINOWSKA – Gimnazjum nr 1
BARTOSZ SOCZYŃSKI – Gimnazjum nr 1
Kategoria: praca prozą – kartka z pamiętnika, rozprawka, esej na temat: „Czy rzeczywiście >Dziwny jest ten świat<? Twój głos na temat współczesnego świata i człowieka":
I miejsce JULIA KACZANOWSKA – Salezjańskie Gimnazjum im. błogosławionego Dominika Savio
II miejsce WIKTORIA DANYSZ – Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II
III miejsce ZACHARIASZ ADAMSKI – Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II
A wyróżnienia przyznano:
KAROLINIE STASIK – Salezjańskie Gimnazjum i PIOTROWI KOCHMANOWI – Gimnazjum nr 4
Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem, nasi goście podziwiali wystawę pn. „Czesław Niemen w obiektywie żony” autorstwa pani Małgorzaty Niemen.Gratulujemy wszystkim laureatom i uczniom wyróżnionym oraz nauczycielom, którzy zachęcili swoich podopiecznych do udziału w konkursie. Zapraszamy za rok na II edycję.
Organizatorkami konkursu były: pani Beata Wierzbicka nauczyciel bibliotekarz i pani Agnieszka Gorczyca nauczyciel języka polskiego.
Relacja p. Beata Wierzbicka