1 grudnia 2016

Sienkiewicz w Czaplinku

Kolejna szkoła zaprasza nas na spotkanie z Panem Sienkiewiczem. Oto relacja z Czaplinka:
Rok 2016 uchwałą Sejmu ogłoszony został Rokiem H. Sienkiewicza.
Okazją do tego był fakt, że w tym roku przypada 170. rocznica urodzin polskiego noblisty i 100. rocznica jego śmierci. Chcąc uczcić te wydarzenia 27. 10. 2016 r. biblioteka Szkoły Podstawowej w Czaplinku (przy współpracy pedagoga szkolnego, nauczycieli polonistów i wychowawców) zorganizowała na poziomie pięciu klas VI (A-E) turniej czytelniczy pn. ,,Bohaterstwo, przyjaźń, przygoda - W pustyni i w puszczy H. Sienkiewicza”. Jesienny termin imprezy też nie był przypadkowy, bowiem październik od lat jest ustanowiony Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych. Na trzy tygodnie przed planowanym turniejem wszystkie klasy zostały poinformowane o jego tematyce i konieczności wytypowania 3 osobowej reprezentacji oraz przygotowania:
a) plakatu/transparentu promującego pisarza bądź ogólnie czytelnictwo,
b) scenki teatralnej na temat ,,Choroba Nel” (czas ok. 3 min.).
Celem tego literackiego przedsięwzięcia było przybliżenie naszym uczniom życiorysu i twórczości wielkiego patrioty i pisarza jakim był H. Sienkiewicz, a przy okazji promowanie działalności biblioteki szkolnej. Tę wiedzę na początku turnieju przekazano uczestnikom za pomocą prezentacji multimedialnej o naszym nobliście. Życie miał bogate, odbył dużo podróży, które często były inspiracją do napisania wielu dzieł. Jedną z najbardziej znanych i lubianych przez dzieci powieści jest właśnie "W pustyni i w puszczy". Stanowiła ona podstawę do przygotowania turnieju literackiego.
Każda klasa wyłoniła swoich 3 reprezentantów i na nich ciążyła największa odpowiedzialność w turniejowych zmaganiach. Wśród zadań sprawdzających wiedzę na temat pisarza i jego twórczości były też konkurencje sprawnościowe, w których mogli brać udział chętni uczniowie np. strącanie bananów symbolizujące zdobywanie pożywienia, czy rzuty do tarczy jako polowanie na dzikiego zwierza. Uczniowie odgrywali scenki przedstawiające chorobę Nel, przeprowadzali wywiady dziennikarskie z bohaterami książki i prezentowali przygotowane wcześniej transparenty z hasłami zachęcającymi do czytania książek. Po 10 konkurencjach nastąpiło podsumowanie wyników i ogłoszenie zwycięzców.


Nagrodami były pamiątkowe dyplomy, pendriv’y dla drużyn oraz słodkości dla wszystkich uczestników turnieju. Tego typu imprezy czytelnicze stanowią dla dzieci atrakcyjną zabawę, w którą zaangażowani są wszyscy. Są ciekawym widowiskiem i osobistym przeżyciem. Sprzyjają integracji klasowej, dają możliwość udziału w różnych konkurencjach, każdy może wykazać się w tym, w czym jest naprawdę dobry. Obok dobrej zabawy uczniowie usystematyzowali wcześniej zdobytą wiedzę, poznali tytuły największych dzieł oraz wiele ciekawostek i faktów z życia H. Sienkiewicza.
Za relację dziękujemy pani Bogusławie Fredyk