2 grudnia 2016

Nowości w Nowej Dębie!

Dziś pomysłem na wykorzystanie środków otrzymanych w ramach NPRCz dzieli się z nami pani Romana Chejzdral:
W roku szkolnym 2016/2017 biblioteka szkolna w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie otrzymała dofinansowanie w wysokości 15 000 zł do zakupu nowych książek z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Dzięki programowi wzbogaciliśmy swój księgozbiór o 906 woluminów z literatury pięknej i popularnonaukowej. W ramach realizacji projektów edukacyjno- wychowawczych zapoznających uczniów z nowościami przeprowadziłam lekcję biblioteczną, która trwała 45 minut, a uczniowie pracowali w zespołach dwuosobowych. W czasie zajęć uczniowie, stosując technikę kolażu, przedstawili w swoich pracach plastyczno-literackich najciekawszy ich zdaniem wątek z proponowanych przez nauczyciela nowych książek.

Nasi czytelnicy zapoznawali się z krótkim opisem treści książki umieszczonym na okładce, czytali także tytuły rozdziałów i losowo wybrany przez siebie fragment, następnie wykonali prace plastyczne. Na materiał do kolażu posłużyły archiwalne numery czasopism. Na zakończenie uczniowie krótko zaprezentowali swoje prace, z deklaracją, że chętnie przeczytają przedstawioną książkę.
Jest to świetny sposób na szybkie zapoznanie się z ofertą biblioteki, dobrą zabawę, a także rozwijanie kreatywności, ponieważ uczniowie bardzo zaangażowali się w to zadanie, tworząc pomysłowe projekty. Ta metoda sprawdziła się i będzie wykorzystywana na zajęciach z innymi uczniami.


Dziękujemy!