28 grudnia 2016

Wieści z Bielska Podlaskiego

Pani Ewa Bogucka, nauczyciel bibliotekarz z Zespołu Szkół z Dodatkowym Nauczaniem Języka Białoruskiego z Bielska Podlaskiego, napisała do nas maila, w którym opisuje ciekawy pomysł na aktywizację czytelniczą najmłodszych.
Chciałam podzielić się pomysłem na zachęcenie uczniów klas młodszych do odwiedzin w bibliotece. W szkole, w której pracuję (jak wynika to z nazwy) jest nauczany język białoruski. Zakładano ją jako szkołę dla mniejszości narodowościowej, teraz możemy pochlubić się tym, że jesteśmy wysoko oceniani, a duch tolerancji narodowościowej i wyznaniowej przyciąga do nas uczniów i nie zraża ich dodatkowy, obowiązkowy język. Niezależnie od narodowości czy wyznania, każdy może tu się realizować, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.
Ze względu na specyfikę szkoły połączyłam lekcję biblioteczną z lekcją języka białoruskiego, ale równie dobrze można to połączyć z lekcją języka polskiego. Zrobić charakterystyczne dla regionu ozdoby, zaprosić babcie, znajome, które pokażą, jak robiono to dawniej, poszperać, przynieść i pokazać to, co mamy w bibliotece, a o czym niekoniecznie wiedzą uczniowie.