30 stycznia 2017

Biblioteczne spotkania z historią

O owocnej współpracy z nauczycielem historii napisała nam bibliotekarka z tyskiego Zespołu Szkół nr 2.
Współpraca biblioteki z nauczycielem historii w tyskim Zespole Szkół nr 2 od lat układa się świetnie a efekty tej współpracy każdego roku są w szkole zauważane. Rok szkolny 2016/2017 także tymi historycznymi elementami jest okraszony. W I semestrze odbyły się 3 imprezy, które miały podłoże historyczne. W listopadzie przez 2 dni odbywały się spotkania związane ze Świętem Odzyskania Niepodległości. Oglądaliśmy filmy, prezentacje oraz śpiewaliśmy patriotyczne pieśni z tego historycznego okresu.
 


Nawiązanie zaś przez bibliotekę współpracy z katowickim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej, zaowocowało dwoma spotkaniami z panem Ryszardem Mozgolem pracownikiem działu edukacyjnego Instytutu, który raz przyjechał do nas z wykładem dotyczącym cenzury, a w czasie kolejnej wizyty przybliżył, jakże dla uczniów odległy, czas stanu wojennego. Wykład pierwszy był niejako inspirowany Tygodniem Książek Zakazanych, drugi oczywiście związany był z 35. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w naszym kraju.
Od Instytutu Pamięci Narodowej otrzymaliśmy także dar dla biblioteki, dużą paczkę róznorakich książek, opracowań naukowych, metodycznych i czasopism wydawanych przez Instytut. Bardzo serdecznie dziękujemy! Współpraca z IPNem to nie tylko te dwa spotkania i podarowane książki - już mamy plany na dalsze wspólne działania :) Każdemu spotkaniu towarzyszyła wystawa książek związanych z tematem oraz prezentowanie nabytków dotyczących historii, zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Dla kilku klas udział w spotkaniach był także elementem projektu realizowanego w ramach NPRC.

Relacja - Bożena Kozieńska