15 marca 2017

Pasowanie na czytelnika w Koluszkach

Dziś o pasowaniu pierwszaków na czytelników biblioteki Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach. Relacja pani Ewy Jackowskiej, którą nadesłała do nas pani Joanna Płacheta.
Już marzec. Wokół nas wiosenne przebudzenie. W naszej bibliotece też radosne zmiany, bowiem powiększyło się grono jej czytelników. W sposób uroczysty zostali włączeni do niego uczniowie klas pierwszych. Podczas spotkania poszczególnych grup w kolorowo udekorowanej bibliotece, dzieci miały okazję pochwalić się znajomością alfabetu oraz umiejętnością czytania. Poznały prośby książek i zasady obowiązujące przy ich wypożyczaniu. Wykazały się ogromną wiedzą na temat wartości czytania. Z dużym przejęciem złożyły obietnicę bycia dobrym czytelnikiem. Następnie, poprzez symboliczne dotknięcie książką w ramię, uczniowie zostali włączeni do grona czytelników. Po wypożyczeniu książek wszystkie klasy otrzymały pamiątkowe dyplomy, a dzieci zakładki. Każde spotkanie zakończyło się pozowaniem do wspólnych zdjęć i radosnym okrzykiem - "Jestem czytelnikiem!”.
 Dziękujemy!