20 kwietnia 2017

Leśmianowskie światy - konkurs

30 marca 2017 r. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica w Białymstoku odbyła się finałowa gala konkursu recytatorsko-literacko-fotograficznego dla uczniów szkół gimnazjalnych Leśmianowskie światy. Oto pełna relacja, którą nadesłały do nas organizatorki konkursu - panie: Bożena Maciejczuk, Katarzyna Mazurek-Łajewska i Kamila Luiza Antoniuk.

"A on biegł wybrzeżami coraz innych światów,
Odczłowieczając duszę i oddech wśród kwiatów".
Bolesław Leśmian
Celami konkursu były: wzbogacenie wiadomości z zakresu literatury rodzimej i obcej; propagowanie znajomości twórczości Bolesława Leśmiana; rozbudzanie zainteresowań i pasji literackich i fotograficznych; pogłębianie humanistycznych zainteresowań uczniów oraz ich uzdolnień twórczych; doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim; promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego; zachęcanie do wystąpień publicznych, nabycie umiejętności autoprezentacji, a także nauka przyjaznej, zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Wojewoda Podlaski, Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezydent Miasta Białegostoku oraz Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.
Licznie zebranych w szkole gości powitała pani Dyrektor Eugenia Popławska. Po wstępnych przesłuchaniach panie: Anna Danowska, Marta Małkowska, Beata Paszukow i Kamila Luiza Antoniuk wybrały 11 finalistów, którzy zaprezentowali się w czasie finałowej gali. Recytacji wysłuchało jury, do którego zaprosiliśmy: panią Urszulę Roman z Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, panią Monikę Banię z Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku i pana Grzegorza Kowalskiego z Książnicy Podlaskiej.Zadecydowano o przyznaniu nagród następującym osobom:
I miejsce - Wiktora Stepnicka z Publicznego Gimnazjum w Zabłudowie
II miejsce - Zuzanna Zientak z Publicznego gimnazjum nr 20 w Białymstoku
III miejsce - Julia Bartnicka z Publicznego Gimnazjum w Turośni Kościelnej
Wyróżnienie - Dominika Wojno z Publicznego Gimnazjum nr 20 w Białymstoku, Barbara Halicka z Publicznego Gimnazjum nr 31 w Białymstoku
Wręczono także nagrody w pozostałych kategoriach:
Spośród 18 prac, które wpłynęły na konkurs literacki, jury w składzie: pani Kamila Luzia Antoniuk i pani Beata Paszukow wyłoniło laureatów:
I miejsce - Julia Natalia Wojciulik z Publicznego Gimanzjum nr 12 w Białymstoku
II miejsce - Julia Puczyńska z Publicznego Gimanzjum nr 12 w Białymstoku
III miejsce - Paulina Połubińska z Publicznego Gimnazjum nr 16 w Białymstoku
Wyróżnienie: Katarzyna Wilczewska z Publicznego Gimnazjum nr 12 w Białymstoku, Karolina Polkowska z Publicznego Gimnazjum nr 12 w Białymstoku
Na konkurs fotograficzny Moje spotkania z niezwykłym miejscem wpłynęły prace 22 osób. Jury w składzie: pan Piotr Mojsak i pan Grzegorz Jarmocewicz nagrodziło następujące osoby:
I miejsce - Dominik Zawadzki z Gimnazjum w Krasnopolu
II miejsce - Mateusz Mieleszko ze Zespołu Szkół w Gródku
III miejsce - Dominika Raciborska z Gimnazjum w Sokołach
Wyróżnienie - Julia Sadowska z Publicznego Gimnazjum nr 16 w Białymstoku, Martyna Nazarko z Publicznego Gimnazjum nr 13 w Białymstoku
Spotkanie nie byłoby możliwe bez sponsorów, którzy wsparli naszą inicjatywę i ufundowali nagrody: Biura Promocji Miasta Białystok, Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, Firmy SaMASZ, Białostockich Zakładów Graficznych, Wydawnictwa Znak i Narodowego Banku Polskiego Oddziału w Białymstoku.
Pozostały niezapomniane chwile, pamiątkowe zdjęcia i echo pięknej interpretacji utworów Bolesława
Leśmiana...
I my gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym!
Dziękujemy za relację!