21 kwietnia 2017

Światowy Dzień Poezji i Międzynarodowy Dzień Teatru

Obchody Światowego Dnia Poezji i Międzynarodowego Dnia Teatru na stałe wpisały się do kalendarza imprez kulturalnych organizowanych przez Szkolne Multimedialne Centrum Dydaktyczno-Biblioteczne w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim. Oto materiał z wydarzeń nadesłany do naszej redakcji przez panią Mirosławę Grabowską.
W tym roku obchody przebiegały dwuetapowo. 5 kwietnia 2017 r. uczniowie Publicznego Technikum, którzy uczestniczą w pracach koła teatralnego, uczcili Międzynarodowy Dzień Teatru i Światowy Dzień Poezji udziałem w konkursie recytatorskim utworów Williama Szekspira. Kreatywność młodych aktorów przeszła oczekiwania organizatorek czyli nauczyciela bibliotekarza, Mirosławy Grabowskiej i opiekunki koła teatralnego, polonistki Bożeny Worobiec. Uczniowie nie tylko z powodzeniem zmierzyli się z trudnym językiem angielskiego dramaturga, przygotowując małe formy teatralne na bazie wybranych dramatów („Hamleta”, „Makbeta”, „Romea i Julii”, „Poskromienia złośnicy”), ale włożyli także dużo pracy w przygotowanie strojów i scenografii.
Jury miało nie lada problem, komu przyznać nagrody. Po burzliwej naradzie zdecydowano, iż główną nagrodę indywidualną za rolę Julii z dramatu „Romeo i Julia” otrzyma Wiktoria Sobiech z kl. I T, a główną nagrodę zespołową duet: Wiktoria Szemainda i Patryk Greupner z kl. II T za pełne ekspresji wykonanie fragmentów „Hamleta”.
Dwa dni później, w bibliotece spotkali się uczniowie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego - miłośnicy twórczości, zmarłego niedawno autora tekstów, Wojciecha Młynarskiego. Konkurs recytatorski „Do przodu żyj, żyj kolorowo, marzenia najprawdziwsze miej” wygrali: Estera Niesporek z kl. 3 a PG i Krzysztof Toboła z kl. II a LO. Występom uczniów towarzyszyła wystawa twórczości Wojciecha Młynarskiego, prezentująca jego dorobek twórczy na podstawie zbiorów dostępnych w szkolnej bibliotece. Wszyscy wyróżnieni recytatorzy otrzymali okolicznościowe dyplomy i nagrody książkowe, a także słodkie niespodzianki ufundowane przez Radę Rodziców.
Dziękujemy za relację!