20 czerwca 2017

Polscy pisarze i poeci dzieciom

Pani Alina Czarnota  z biblioteki Szkoły Podstawowej nr 3 w Mikołowie podzieliła się z nami ciekawym pomysłem na szkolną imprezę literacką. Zapraszamy!
W maju biblioteka szkolna zorganizowała projekt edukacyjny „Polscy pisarze i poeci dzieciom” dla klas 1-3. Naszym celem było przybliżenie uczniom rodzimych pisarzy i poetów, a także pokazanie, że wiersze mogą być bardzo dobrym elementem zabaw.


Klasy trzecie zostały zaproszone do biblioteki na Konkurs „Zabawy z wierszem” podczas którego dwuosobowe drużyny zmagały się z pomylonymi tytułami wierszy, z uzupełnianiem brakujących słów czy układaniem puzzli. Zadania nie sprawiały uczestnikom trudności, a znajomość pisarzy i utworów była naprawdę imponująca.
Klasy pierwsze i drugie przychodziły na spotkanie do biblioteki, podczas którego słuchały wierszy czytanych przez znanych aktorów oraz oglądały animacje na podstawie utworów. Następnie musieli zmierzyć się z zagadkami dotyczącymi wysłuchanych wierszy.
Zwieńczeniem spotkania było odegranie „Rzepki” Juliana Tuwima. Uczniowie wcielili się w aktorów, otrzymali stosowane rekwizyty, a następnie zaprezentowali swoją wersję utworu. Spotkania były bardzo udane, a zabawa naprawdę rewelacyjna.