13 czerwca 2018

O Irenie Sendlerowej w bibliotece ZST w NysieO działaniu biblioteki szkolnej we współpracy z Hufcem Pracy pisze do nas pani Halina Chowałko z Zespołu Szkół Technicznych w Nysie.


Decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, rok 2018 został ustanowiony Rokiem Ireny Sendlerowej. Z tej okazji, uczniowie klasy 2 FK ZST w Nysie uczestniczyli w spotkaniu w bibliotece szkolnej, poświęconym bohaterce. Młodzież poznała życiorys i działalność Ireny Sendlerowej. Zawsze skromna, niechętnie mówiąca o sobie, chociaż inni wspominali ją ciepło, z uśmiechem. Właśnie Order Uśmiechu, przyznawany przez dzieci, był dla niej najważniejszym wyróżnieniem, obok listu od Ojca Świętego Jana Pawła II i tytułu Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Irena Sendlerowa zmarła 12 maja 2008 r. w Warszawie. Uratowała z getta tysiące dzieci. Wciąż powtarzała, że to za mało. Sama obruszyłaby się, gdyby nazwać ją bohaterką, lepszym określeniem według niej było - społeczniczka. Heroizm i zaangażowanie w ratowanie dzieci w okresie II wojny światowej stały się symbolami sprzeciwu społeczeństwa polskiego wobec Holocaustu.

Uczniowie serdecznie podziękowali organizatorkom spotkania p. Marcie Seniurze i p. Halinie Chowałko, które w ciekawy sposób przybliżyły uczestnikom postać tej wyjątkowej kobiety.
Zajęcia w bibliotece są owocem współpracy Zespołu Szkół Technicznych z Hufcem Pracy w Nysie, a zarazem doskonałą okazją do poznawania historii naszej Ojczyzny w inny, niż podręcznikowy sposób.
Dziękujemy za relację!