4 grudnia 2018

Mirabelka - kiełkująca historia 100licy i opowieści patriotyczne w Elblągu

Niepodległościowe wydarzenia w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 11 w Elblągu w formie warsztatów dla uczniów klas V i spotkania z pisarką."Mirabelka" - to pełna nadziei, wiary i miłości historia kilku pokoleń mieszkańców warszawskich Nalewek opowiedziana z perspektywy drzewa, które naprawdę tam rosło. Warsztaty przeznaczone dla uczniów klas V i związane z książką Cezarego Harasimowicza - to wpisanie się w akcję ogólnopolską „MIRABELKA – KIEŁKUJĄCA HISTORIA W 100LICY”. Wydarzenie to zostało też zgłoszone na ogólnopolską stronę: https://niepodlegla.gov.pl/wydarzenia/mirabelka-kielkujaca-historia-100licy-warsztaty-dla-uczniow-klas-v/

Impreza nasza (7.11.2018 r.) wpisała się w harmonogram szkolnych obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Były to warsztaty połączone z konkursem i przeznaczone dla uczniów klas V. Każdy wychowawca (z czterech klas V) wyznaczył ze swojej klasy 5-osobowy zespół. Po wysłuchaniu opowieści i kilku fragmentów książki, uczestnicy musieli wykonać konkretne zadania. Dotyczyły one pracy z tekstem, pracy plastycznej, rozwiązania krzyżówki, ułożenia puzzli. Wszystkie wykonane prace podczas warsztatów zostały zaprezentowane pozostałym uczniom naszej szkoły na specjalnej wystawie w gablotach przed biblioteką. Każdy uczestnik warsztatów otrzymał od organizatorów okolicznościowy dyplom.W towarzyszącym warsztatom konkursie (po podsumowaniu wszystkich punktów za poszczególne zadania) ustalono ostateczną klasyfikację drużynową. Wszystkie zespoły otrzymały nagrody rzeczowe, które zostały wręczone podczas specjalnego apelu.

„IGNAŚ. OPOWIEŚCI PATRIOTYCZNE” – spotkanie z elbląską pisarką Wiolettą Piasecką uczniów klas VI.
Biblioteka szkolna zaprosiła 15 listopada uczniów klas szóstych na spotkanie autorskie z elbląską pisarką Wiolettą Piasecką. Pisarka jest znana z książek dla dzieci młodszych, ale tym razem zagościła w bibliotece z nową książką, związaną z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest to książka „Ignaś. Opowieści patriotyczne”, o dzieciństwie jednego z twórców odzyskania wolności – Ignacego Jana Paderewskiego. Autorka w bardzo sugestywny i emocjonalny sposób przedstawiła elementy życia tak ważnej dla Polaków osoby. Uczniowie bardzo uważnie wysłuchali tej opowieści, o człowieku, który zrobił światową karierę i nie poprzestał na tym. Poświęcił posiadane umiejętności i czas na to, aby zrobić jak najwięcej dla swojego kraju. Spotkaniu towarzyszyła niewielka wystawa poświęcona I. J. Paderewskiemu.

Spotkanie zakończyło się spontaniczną rozmową z częścią zainteresowanych uczniów na temat książki. Jak zwykle, czytelnicy mogli kupić książki i uzyskać autograf autorki. Okazało się, że pisarka ma grono stałych czytelników, którzy czytają jej książki od lat.

Książki zostały zakupione do biblioteki szkolnej oraz na nagrody w konkursie związanym ze stuleciem niepodległości. Informacja o imprezie została zamieszczona na ogólnokrajowej stronie, gdzie gromadzone są informacje o imprezach towarzyszących tej rocznicy - niepodlegla.gov.pl/wydarzenia/ignas-opowiesci-patriotyczne-spotkanie-z-pisarka-wioletta-piasecka/.

Relacja pań - Hanny Trybińskiej i Marii Klimuk
Dziękujemy!