3 grudnia 2018

Przygody Pinokia - konkurs w Głogowie

W połowie listopada w Szkole Podstawowej nr 14 w Głogowie odbył się Powiatowy Konkurs Literacki „Przygody Pinokia – drewnianego pajacyka”, przeznaczony dla uczniów klas IV.


 
Celem konkursu była popularyzacja twórczości Carlo Collodiego, zachęcanie do uważnego czytania i samodzielnej pracy, sprawdzenie stopnia znajomości książki, integracja grupy poprzez współpracę i zabawę w miłej atmosferze. W konkursie wzięło udział siedem szkół podstawowych powiatu głogowskiego, które były reprezentowane przez trzyosobowe drużyny. Konkurs składał się z różnych zadań. Zawodnicy odpowiadali na pytania z treści książki, rozwiązywali krzyżówkę i test wyboru. Dodatkowo, przed konkursem każda drużyna wykonała portret Pinokia.
 
 Konkurs wygrała drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 6, drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 7, trzecie miejsce uczniowie Szkoły Podstawowej nr 14.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody książkowe oraz słodką niespodziankę.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja składająca się z nauczycieli szkół biorących udział w konkursie.
 


 
Relacja - pani Joanna Stragowska
Dziękujemy!